دسته بندی: حفاظت در برابر اشعه  
بازدید: 1635

سرفصل مطالب آموزش  اصول حفاظت در برابر اشعه به صورت زیر است ١- خطرات در مقایسه با منفعت ۲- سازمان هایی که استانداردها را تعیین می کنند. ۳- آژانس نظارتی مسئول حفاظت عموم و پرتوگیری شغلیدسته بندی: حفاظت در برابر اشعه  
بازدید: 1216

کمیسیون بین المللی حفاظت رادیولوژیکی (ICRP) یک سازمان غیر دولتی مستقل و بین المللی با مأموریت تهیه توصیه ها و راهنمایی هایی  حفاظت رادیولوژیک است. در سال 1928 در دومین کنگره بین المللی رادیولوژی دردسته بندی: حفاظت در برابر اشعه  
بازدید: 1738

روز جلسه مبحث روز اول 1 آشنایی با مبانی روش مونت کارلو - تاریخچه و مروری بر کد MCNP – مقایسه نسخه های مختلف کد 2 فرايند مدلسازی در کد MCNP - برنامه های جانبیدسته بندی: حفاظت در برابر اشعه  
بازدید: 4030

VV یک نمایشگر تصویر منبع باز و متقاطع است که برای تجسم سریع و ساده تصاویر فضایی-زمانی: تصاویر 2D ، 2D + t ، 3D و 3D + t (یا 4D) طراحی شده است. VVدسته بندی: حفاظت در برابر اشعه  
بازدید: 7029

تاریخچه کد  کد مونت کارلو با این همه قابلیت های جالبی  که دارد، مثل هر چیز خوب دیگر  سال های زیادی و در نسخه های مختلف ارائه شده است تا امروز به اینجا رسیده استدسته بندی: حفاظت در برابر اشعه  
بازدید: 3275

مقدمه هدف از حفاظ گذاری کاهش پرتوگیری افراد است که در مجاورت چشمه پرتوزا فعالیت دارند. بطور کلی انواع حفاظ ها از نظر کاربرد مختلف اند، عبارتند از: حفاظ بیولوژیکی، حفاظ حرارتی و حفاظ های برای جلوگیریدسته بندی: حفاظت در برابر اشعه  
بازدید: 2850

در این قسمت تعدادی از واحدهای مورد نیاز در حفاظت که در کمیسیون بین المللی حفاظت بیولوژیکی یا ICRP توصیه شده است تعریف می شود: دزمعادل Equivalent Dose: کمیتی که حاصلضرب دز جذبی در فاکتوردسته بندی: حفاظت در برابر اشعه  
بازدید: 6283

مقدمه:اتم و ساختار آن کلیه موجودات از تعداد محدودی عنصر شیمیایی تشکیل شده اند. در طبیعت 91 عنصر وجود دارد که سبک ترین آنها هیدروژن و سنگین ترین آنها اورانیوم است. اجزاء تشکیل دهنده اتم عبارتنداز:  الف) ناحیهرویدادهای امروز

دسته بندی