درس سوم: تاریخچه کد MCNP

image

درس سوم: تاریخچه کد MCNP

تاریخچه کد 

کد مونت کارلو با این همه قابلیت های جالبی  که دارد، مثل هر چیز خوب دیگر  سال های زیادی و در نسخه های مختلف ارائه شده است تا امروز به اینجا رسیده است ( قابل توجه کسایی که میخوان یه شبه ره صد ساله برن)

این پیشرفت هم در توانایی کد بوده و هم در اصول و دقت محاسبه کد. در زیر به صورت لیست وار، تاریخچه کد آورده شده است

 1.  1963 : کد MS
 2.  1965: کد MCN
 3.  1973: ادغام با کد MCG منجر به -> MCNG
 4.  1977: ادغام با کد MCP (کد مجزا برای ترابرد گاما هخای کم انرژی)منجر به MCNP• 1983:MCNP3
 5.  1986:MCNP3A
 6.  1988:MCNP3B
 7.  1990: MCNP4
 8.  1993: MCNP4A
 9.  1997: MCNP4B
 10.  2000:MCNP4C
 11.  2003: MCNP5-MCNP4C

 

نسخه های محلی:


MCNP-DSP
MCNP-polimi

کاربرد ها:

1- محاسبات بحرانی راکتور
2- محاسبات حفاظ سازی و دز نسبی
3- محاسبات چاه پیمایی هسته ای
4- شبیه سازی سیستم های آشکارسازی
5- محاسبات آسیب پرتوی
6- محاسبات فعالسازی نوترونی
7- و .....