بازدید: 1325

تبدیل فایل dicom به سه بعدی به محقیقین کمک میکند تا بتوانند تصاویر را به صورت سه بعدی مشاهده کنند.  در این برنامه نوشته شده  با استفاده از نرم افزار متمتیکا فایل دایکام را فراخوانیبازدید: 3430

دانلود Wolfram Mathematica v9.0 - نرم افزار حل معادلات ریاضی، Wolfram Mathematica یکی از کامل ترین ابزار های محاسباتی جهان می باشد. این برنامه به منظور اجرای محاسبات در زمینه ی آماده سازی مستندات وبازدید: 1448

Apart[expr] separate expr into terms with simple denominators Cancel[expr] cancel common factors in numerator and Coefficient[expr,form] coefficient of form in expr D[f, {x, n}] the nth derivative ∂nf/∂xn D[f, x] the (partial) derivative ∂f/∂x D[f,بازدید: 2394

  Wolfram Mathematica 8 نسخه ای از نرم افزار معروف انجام محاسبات ریاضی که در اواخر سال 2010 وارد بازار شد. متمتیکا به لحاظ برنامه نویسی سیمبلیک جزء قویترین نرم افزارها می باشد که دربازدید: 1739

وقتی یک برنامه متمتیکا می نویسیم موجه شدیم که فرمت نوشتن برنامه در متمتیکا nb می باشد اما چرا؟ اول اینکه nb مخفف کلمه NoteBook به معنی دفترچه یادداشت می باشه اما چرا از اینبازدید: 1638

در برخی موارد لازم می شود که یک تابع یک یا دو یا سه متغیره را در متمتیکا معرفی کنیم برای معرفی این توابع به صورت زیر عمل می کنیم: 1- توابع یک متغیره: f[x_]:=x^2بازدید: 1671

Here is a list of some useful (and obviously defined) mathematical functions: Name Description Sqrt[x] square root of x Exp[x] exponential $e^x$ Log[x natural logarithm of x (i.e. base e) Log[b,x] logarithm of x baseرویدادهای امروز

دسته بندی