دسته بندی: کد ریلپ  
بازدید: 3850

در راکتورهای هسته ای، سیستم خنک کننده وظیفه انتقال حرارت از قلب راکتور به بیرون را برعهده دارد. هر گونه اختلال در عملکرد این سیستم منجر به حوادث هسته ای می شود. نرم افزار RELAPرویدادهای امروز

دسته بندی