مقالات آموزشی

دانلود فیلم آموزش ویمز-سایتشن

 در این پکیج آموزشش ویمز - سایتشن بیش از 4 ساعت فیلم آموزش ویمز و سایتشن فراهم شده است. در این پکیج علاوه بر آموزش کد های مختلف، دو نمونه مثال و کد ارائه شده

دانلود کد محاسبات نوترونیک WIMS

WIMS یک کد عمومی برای محاسبه سلول شبکه راکتور در طیف وسیعی از سیستم های راکتور است. به طور خاص ، کد، هندسه سوخت میله ای یا صفحه ای را در آرایه های منظم یا