دسته بندی: کد تالیس  
بازدید: 1082

talys   یک نرم افزار مدل سازی برهمکنش های هسته ای در محیط لینوکس است که توانایی مدل سازی برهمکنش های هسته ای را دارد. آموزش این نرم افزار به صورت فیلم برای دانلود قرار دادهدسته بندی: کد تالیس  
بازدید: 1331

آموزش کد Talys در این مقاله از وب سایت پرتویار به آموزش کد هسته ای تالیس می پردازیم. فهرست مطالب آموزش کد Talys به صورت زیر است. فهرست مطالب درباره کد دانلود نسخه های مختلفرویدادهای امروز

دسته بندی