دسته بندی: راهنما   آشکارسازها  
بازدید: 700

در این  کارگاه مقدماتی کد مونت کارلو MCNP در تابستان 1397 برگزار میشود سرفصل های زیر تدریس میشود سرفصل مطالب روز اول آشنایی با مبانی روش مونت کارلو - تاریخچه و مروری بر کد MCNP –دسته بندی: آشکارسازها  
بازدید: 4928

مکانیزم آشکار سازی نوترون بر پایه روش های غیر مستقیم استوار است. نوترون ها همان گونه که از اسم شان پیداست خنثی هستند. هم چنین آن ها نمی توانند مانند پرتوهای گاما بطور مستقیم بادسته بندی: آشکارسازها  
بازدید: 3427

آشکارساز گایگرمولر  ‌آشکارساز گایگرمولر (G-M ) که ‌آشکارساز گایگر نیز نامیده می‌‌شود یکی از شمارند های گازی است که به مقدار زیاد مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. این ‌آشکارساز دارای امتیازات زیادی ، نظیر کار آییدسته بندی: آشکارسازها  
بازدید: 2430

در این پست می خواهیم ترین های آشکارسازها را بیان می کنیم ویزگی نام دقیق ترین آشکارساز ها آشکارسازهای حالت جامد ساده ترین آشکارساز گایگر مولر پر استفاده ترین آشکارساز اتاقک یونش پایدارترین آشکارساز  دسته بندی: آشکارسازها  
بازدید: 2109

خطر گاز رادون از جمله خطرناک ترین گازهای موجود در محیط های مسکونی و اداری است. پس از دود سیگار، بعنوان دومین عامل ابتلا به سرطان ریه است. اندازه گیری گاز رادون با استفاده از یکدسته بندی: آشکارسازها  
بازدید: 4489

وسایل ردیابی تابش اند. در ارتباط با فیزیک ذرات برای آشکارسازی وجود ذرات یونیزان بکار می روند. و نیز برای کاربرد مراقبت در برابر تابش برای اندازه گیری تابش یونیزان بکار می روند. اثر تابش: برای نشان دادنرویدادهای امروز

دسته بندی