ترین ها در آشکارسازها

  • خانه
  • ترین ها در آشکارسازها
image

ترین ها در آشکارسازها

در این پست می خواهیم ترین های آشکارسازها را بیان می کنیم

ویزگی نام
دقیق ترین آشکارساز ها آشکارسازهای حالت جامد
ساده ترین آشکارساز گایگر مولر
پر استفاده ترین آشکارساز اتاقک یونش
پایدارترین آشکارساز