دسته بندی: محاسبات هسته ای  
بازدید: 2062

کد هسته ای فرپ کن یک کد رایانه ای برای محاسبه رفتار پایدار ، حرارتی - مکانیکی میله های سوخت اکسید در سوخت طولانی مدت است.پیش بینی قابل اعتماد رفتار میله سوخت هسته ای راکتورهایدسته بندی: محاسبات هسته ای  
بازدید: 992

کد FRAPTRAN یک کد نوشته شده با فرترن است که برای تحلیل سوخت اکسید اورانیوم در حال گذرا طراحی شده است.  این کد رفتار سوخت را در صورت بوجود آمدن حوادثی مثل از دست دادندسته بندی: راهنما   محاسبات هسته ای  
بازدید: 1493

در این مطلب از وب سایت پرتویار که رسالت خود را آموزش حیطه مونت کارلو و نرم افزار های هسته ای می داند، میخواهیم به بیان آموزش هایی در باره SRIM بپردازیم. مطالب در ایندسته بندی: محاسبات هسته ای  
بازدید: 1310

سیستم پردازش داده های هسته ای Njoy، کدی حاوی ماژول های مختلف است که داده های بفرمت ENDF را خوانده و پس از پردازش، آنها را بصورت کتابخانه های قابل استفاده در کدهای هسته ایدسته بندی: محاسبات هسته ای  
بازدید: 1404

کد RASCAL ابزاری است که توسط تیم اندازه گیری های محافظ در مرکز عملیات کمیسیون تنظیم هسته ای ایالات متحده (NRC) برای ساخت پیش بینی های دوز و نتیجه مستقل در حین حوادث رادیولوژی ودسته بندی: محاسبات هسته ای  
بازدید: 1624

RadDecay® یک برنامه تعاملی برای نمایش اطلاعات واپاشی رادیو اکتیو برای هر یک از رادیونوکلئید ها در کتابخانه ها است. Table of Contents درباره نرم افزار تغییرات نسخه 4 نرم افزار raddecay تصاویر نرم افزاردسته بندی: محاسبات هسته ای  
بازدید: 1136

  XCOM یک نرم افزار تحت وب است که کوشیده است با استناد به مقالات علمی داده های مربوط به سطح مقطع های مواد مختلف را تولید و چاپ کند. Table of Contents 1) معرفیدسته بندی: محاسبات هسته ای  
بازدید: 1041

بررسی معادله ترابرد نوترون و روش های حل آندسته بندی: محاسبات هسته ای  
بازدید: 914

کمیسیون تنظیم مقررات هسته ای ایالات متحده (NRC) از کدهای رایانه ای برای مدلسازی و ارزیابی رفتار سوخت ، سینتیک راکتور ، شرایط هیدرولیکی حرارتی ، پیشرفت شدید حادثه ، دوز وابسته به زمان برایدسته بندی: محاسبات هسته ای  
بازدید: 721

CROM به عنوان ابزاری محاسباتی برای پیاده سازی مدل های پیچیده موجود در مجموعه گزارشهای ایمنی شماره 19 (SRS-19) آژانس بین المللی انرژی اتمی تولیده شده است و به منظور در اختیار داشتن قابلیتهای جدیدرویدادهای امروز

دسته بندی