دسته بندی: نرم افزار SRIM  
بازدید: 1454

خرید کتاب آموزش کد هسته ای MCNPدسته بندی: نرم افزار SRIM  
بازدید: 3753

طراحی ریسپانیو یا کنشگرا یا پاسخگرا ریسپانسیو به معنای پاسخ گرا یا واکنش گرا می باشد. به این معنا که طراحی وب سایت به گونه ای می باشد که در صفحات مختلف و ابزارهای متفاوتدسته بندی: نرم افزار SRIM  
بازدید: 2434

در حال حاضر سریعترین سیستم حمل و نقل عمومی را می توان هواپیما محسوب کرد که قادر است مسافت های طولانی و بین قاره ای را با سرعت زیادی طی کرده و مسافران، محموله هایرویدادهای امروز

دسته بندی