دسته بندی: کد Beamnrc  
بازدید: 1262

کتاب آموزش BEAMnrcدسته بندی: کد Beamnrc  
بازدید: 2374

کد BEAMnrc برای مدل کردن همه انواع شتبادهنده های پرتو درمانی ( و همچنین دستگاه های دارای چشمه کبالت و دستگاه های اشعه ایکس) طراحی شده است. یک شتابدهنده در کد BEAMnrc با مجموعه ایدسته بندی: کد Beamnrc  
بازدید: 1910

در درس دوم از سری آموزش های نرم افزار مونت کارلو Beamnrc که برای مدل سازی دستگاه های شتابدهنده های خطی LINAC است، به آموزش نحوه نصب Beamnrc می پردازیم.  نحوه نصب کد EGSnrc بر روی ویندوزدسته بندی: کد Beamnrc  
بازدید: 720

 منوال کد هسته ای Manual BEAMdp تعداد صفحه:35 نوع فایل:PDF زبان:انگلیسیدسته بندی: کد Beamnrc  
بازدید: 760

 منوال کد هسته ای Manual DOSXYZnrc تعداد صفحات:109 نوع فایل:PDF زبان:انگلیسی  دسته بندی: کد Beamnrc  
بازدید: 739

منوال کد هسته ای Manual BEAMnrc تعداد صفحات:289 نوع فایل:PDF زبان:انگلیسی  دسته بندی: کد Beamnrc  
بازدید: 778

منوال کد هسته ای Manual EGSnrc تعداد صفحات:312 نوع فایل:PDF زبان:انگلیسیرویدادهای امروز

دسته بندی