دسته بندی: نرم افزار رفلکشن  
بازدید: 2775

از طریق سرور PC X با قدرت بالا ارتباطی بین MS Windows و برنامه های مبتنی بر کاراکتر در سیستم های UNIX برقرار کنید. این نرم افزار از SSH و OpenG به همراه مجموعه ایدسته بندی: نرم افزار رفلکشن  
بازدید: 1716

رفلکشن یک نرم‌افزار برای مشاهده و رسم نمودارهای برنامه‌های نوشته شده با کد مونت کارلو MCNP می باشد. این نرم افزار همان طور که از اسم آن نیز مشخص است با انعکاس محاسبات از کرنلدسته بندی: نرم افزار رفلکشن  
بازدید: 1415

مشاهده سرفصل های دروس این دوره عبارتند از  نصب رفلکشن توضیحات  پارامترهای مختلف-ذخیره سازی هندسه-مشاهده اهمیت سلول های مختلف-تعیین مختصات گرفتن برش های مختلف از هندسه مشاهده هندسه های پیچیده با reflection  دسته بندی: نرم افزار رفلکشن  
بازدید: 2381

در این مطلب از وب سایت پرتویار به آموزش نرم افزار رفلکشن می پردازیم. این نرم افزار یک نرم افزار مشاهده گر  هندسه برای کد mcnp است.  آموزش های رفلکشن شامل موارد زیر است. آموزشدسته بندی: نرم افزار رفلکشن  
بازدید: 3494

مقدمه رفلکشن به مانند یک سرور هست که به کاربر این اجازه را می دهد که هندسه تعریف شده در کد و نمودارهای مربوطه را ببیند. در واقع وقتی برنامه MCNP اجرا می شود، دستوراتدسته بندی: نرم افزار رفلکشن  
بازدید: 1736

دستگاههای پزشکی هسته ای در کنار استفاده از راکتورهای شکافت برای تولید برق، مقدمات پزشکی هسته ای، استفاده از روش­های هسته ای برای تحقیقات پزشکی، تشخیص و درمان، یکی از مهمترین جنبه های اقدامات هستهدسته بندی: نرم افزار رفلکشن  
بازدید: 5681

نرم افزار رفلکشن، نرم افزای برای مشاهده نمودار ها و هندسه های کد MCNP است. این نرم افزار به گونه ای است که میتوانید به کمک آن همزمان با اجرای برنامه، خروجی آن را نیزرویدادهای امروز

دسته بندی