مقالات آموزشی

دانلود برنامه های یادگیری ماشین در متلب

مجموعه برنامه های نوشته شده درباره یادگیری ماشین در متلب برای دانلود قرار داده شده است. محتوای کدها به شرح زیر خواهد بود: فهرست مطالب 1) رگرسیون خطی (دسته ای ، تصادفی و حداکثر احتمال) 2)

روش طبقه بندی ماشین بردارد پشتیبان

SVM مخفف عبارت Support Vector Machine است. SVM یک الگوریتم یادگیری ماشینی نظارت شده است که معمولاً برای چالش های طبقه بندی و رگرسیون استفاده می شود. کاربردهای رایج الگوریتم SVM عبارتند از: سیستم تشخیص