کارگاه MCNP مقدماتی- تیرماه-1397-اصفهان-آنلاین

  • صفحه اول
  • کارگاه MCNP مقدماتی- تیرماه-1397-اصفهان-آنلاین
image

کارگاه MCNP مقدماتی- تیرماه-1397-اصفهان-آنلاین

روز اول

1- آشنایی با مبانی روش مونت کارلو - تاریخچه و مروری بر کد MCNP – مقایسه نسخه های مختلف کد

2- فرايند مدلسازی در کد MCNP - برنامه های جانبی مورد نیاز-  اجرای کد

3- تعریف سطوح- حل مثال و تمرین عملی

روز دوم

4- تعریف سلول ها - ترسيم هندسه - تعريف مواد در کد MCNP

5- تعریف چشمه های نقطه ای،سطحی ، حجمی

6-حل مثال و تمرین عملی

روز سوم

7 - انواع خروجی ها (f1 , f2, f4, f5, f6, f8) 

8- ترسیم خروجی ها

9-  خطایابی ورودی و خروجی

قیمت: 216,000 216,000 تومان اضافه به سبد