دانلود نرم افزار کد ریلپ relap نسخه های مختلف به همراه آموزش

  • صفحه اول
  • دانلود نرم افزار کد ریلپ relap نسخه های مختلف به همراه آموزش
image

دانلود نرم افزار کد ریلپ relap نسخه های مختلف به همراه آموزش

در راکتورهای هسته ای، سیستم خنک کننده وظیفه انتقال حرارت از قلب راکتور به بیرون را برعهده دارد. هر گونه اختلال در عملکرد این سیستم منجر به حوادث هسته ای می شود. نرم افزار RELAP یک نرم افزار برای شبیه سازی رفتار ترموهیدرولیکی سیستم خنک کننده است. در این مقاله از آکادمی پرتویار مروری بر نرم افزار RELAP خواهیم داشت.

 

معرفی کد هسته ای RELAP 5

کد RELAP 5 به منظور تحلیل حالت گذرای راکتورهای آب سبک (Reactor Excursion and Leak Analysis Program) در آزمایشگاه ملی مهندسی آیداهو در آمریکا توسعه یافته است. این کد برای سیال در محاسبات Convection یک بعدی، اما برای جامد در محاسبات Conduction کدی دو بعدی می باشد. مدل سیال براساس معادلات توازن جرم و انرژی در هر حجم کنترلی بوده که این حجم ها توسط اتصالاتی به یکدیگر متصل شده اند. از نظر توموهیدرولیکی بر اساس مدل دو سیالی، جریان دوفازی است که بر پایه رژیم های جریان بوده و از مدلسازی فرآیندهای انتقال بین مرزی در معادلات جرم، مومنتوم و انرژی استفاده شده است.
توانایی این کد شامل کاربرد آن در شبیه سازی حالت های گذرا در راکتورهای آب سبک می باشد. RELAP 5 کدی کاملا عام می باشد که علاوه بر محاسبه رفتار سیستم خنک کننده راکتور در طی حالت گذرا، می توان برای شبیه سازی حالت های گذرای هیدرولیکی و حرارتی در سیستم های هسته ای و غیر هسته ای شامل بخار-آب غیرقابل تراکم و مخلوط گازهای چگالش ناپذیر نیز بکار برد.

کاربرد های کد RELAP

کاربردهای این کد عبارتند از:

تجزیه و تحلیلهای لازم برای تایید قـوانین

تاییـد محاسـبات بازرسی

ارزیابی روشهای کنترل و تعدیل حوادث

ارزیابی دستورالعملهای ارائه شده به کاربر و بررسی طراحی های آزمایشی می باشد.

کارآیی این کد بقدری وسـیع و جـامع اسـت کـه از آن میتوان به عنوان مبنایی برای تجزیه و تحلیل عملکـرد نیروگـاههـای هـستهای و تاییـد اعتبـارمحاسبات و پیشبینیهای انجام یافته، استفاده نمود.

نرم افزار  RELAP5-3D

 RELAP5-3D ابزاری شبیه سازی است که به کاربران امکان می دهد رفتار همراه سیستم خنک کننده راکتور و هسته را برای گذراهای عملیاتی مختلف و حوادث فرضی که ممکن است در یک راکتور هسته ای رخ دهد ، مدلسازی کنند. RELAP5-3D (Reactor Excursion and Leak Analysis Program) می تواند برای تجزیه و تحلیل ایمنی راکتور ، طراحی راکتور ، آموزش شبیه ساز اپراتورها و به عنوان یک ابزار آموزشی توسط دانشگاه ها استفاده شود. RELAP5-3D در آزمایشگاه ملی آیداهو برای رفع نیاز مبرم به تجزیه و تحلیل ایمنی راکتور توسعه داده شد و همچنان با بیش از 3 میلیون دلار سالانه توسط وزارت انرژی ایالات متحده و گروه بین المللی RELAP5 کاربران (IRUG) توسعه می یابد. این کد از طریق دفتر استقرار فناوری INL توزیع می شود و برای بسیاری از دانشگاه ها ، دولت ها و شرکت های بزرگ دنیا مجوز دارد.  

مطالعه بیشتر

https://en.wikipedia.org/wiki/RELAP5-3D

 

 

قیمت: 270,000 270,000 تومان اضافه به سبد