فیلم آموزش شبیه سازی و دزیمتری تیوب اشعه ایکس با geant4

  • صفحه اول
  • فیلم آموزش شبیه سازی و دزیمتری تیوب اشعه ایکس با geant4
image

فیلم آموزش شبیه سازی و دزیمتری تیوب اشعه ایکس با geant4

: تیوب اشعه ایکس که تیوب رونتگن نیز نامیده می شود، تیوب الکترونی تخلیه شده ای است که با شتاب دادن به الکترون ها به سرعت بالا با میدان ولتاژ بالا و برخورد آنها با یک هدف، صفحه آند، اشعه ایکس تولید می کند. در این شبیه سازی به منطور دزیمتری، تیوب اشعه ایکس را در مقابل یک آشکار ساز استوانه ای قرار داده ایم تا میزان دز حاصل از اشعه ایکس در داخل آشکارساز به دست آید. در انتها خروجی این کد در ترمینال چاپ خواهد شد.

زبان برنامه نویسی

Geant4 ابزاری برای شبیه سازی عبور ذرات از ماده است. حوزه های کاربرد آن شامل انرژی بالا، فیزیک هسته ای و شتاب دهنده و همچنین مطالعات در علوم پزشکی و فضایی است. این کد با نسخه Geant4 10.6 نوشته شده است. شبیه سازی در سیستم عامل لینوکس قابل اجرا است.

نسخه نرم افزار

این برنامه به کمک نسخه 10.6 آموزش داده شده است.  

هدف کد

 در این کد تیوب اشعه ایکس به منظور دزیمتری شبیه سازی شده است. بیم الکترونی با انرژی 70 کیلو الکترون ولت به منظور تولید اشعه ایکس به سمت یک هدف از جنس تنگستن(آند) می رود و با عبور از فیلتر بریلیومی به آشکار ساز می رسد، آشکار ساز به عنوان حجم حساس در نظر گرفته شده است و تمام محاسبات در داخل آن صورت میگیرد. میزان دز حاصل از اشعه ایکس  و خطای rms دز در آشکار ساز با استفاده از کلاس های اختیاری اندازه گیری شده و در انتها در ترمینال چاپ می شود.

قیمت: 135,000 135,000 تومان اضافه به سبد