آموزش مباحث کد هسته ای Geant4

  • خانه
  • آموزش مباحث کد هسته ای Geant4
image

آموزش مباحث کد هسته ای Geant4

مقدمه ی بر کد Geant4

تعریف مواد و شکل مسائل

استفاده از کلاس )G4Parametrisation

تولید ذرات اولیه

تعریف  فیزیک مساله

نحوه خروجی گرفتن

تمرین و حل مسئله