دانلود گزارشات کمیته بین المللی حفاظت پرتوی ICRP

  • صفحه اول
  • دانلود گزارشات کمیته بین المللی حفاظت پرتوی ICRP
image

دانلود گزارشات کمیته بین المللی حفاظت پرتوی ICRP

کمیسیون بین المللی حفاظت رادیولوژیکی (ICRP) یک سازمان غیر دولتی مستقل و بین المللی با مأموریت تهیه توصیه ها و راهنمایی هایی  حفاظت رادیولوژیک است.

در سال 1928 در دومین کنگره بین المللی رادیولوژی در استکهلم سوئد تاسیس شد و سپس کمیته بین المللی حفاظت در برابر اشعه ایکس و رادیوم (IXRPC) نامیده شد. [1] در سال 1950 مجدداً برای در نظر گرفتن کاربردهای جدید پرتودرمانی در خارج از ناحیه پزشکی بازسازی شد و نام فعلی آن داده شد.

ICRP یک سازمان خواهر با کمیسیون بین المللی واحد اندازه گیری و تشعشع (ICRU) است. به طور کلی ICRU واحدها را تعریف می کند و ICRP سیستم بین المللی حفاظت رادیولوژی را که از این واحدها استفاده می کند ، توصیه و توسعه می دهد.

کمیته های ICRP

ICRP یک سازمان غیرانتفاعی است که به عنوان خیریه در انگلستان ثبت شده و دبیرخانه علمی خود را در اتاوا ، انتاریو ، کانادا دارد. این یک سازمان بین المللی مستقل با بیش از دویست عضو داوطلب از تقریباً سی کشور در شش قاره است که نمایندگان برجسته ترین دانشمندان و سیاست گذاران جهان در زمینه حفاظت رادیولوژی هستند. سیستم بین المللی حفاظت رادیولوژیکی توسط ICRP بر اساس درک فعلی از علم در مورد اشعه و تأثیرات تابش و قضاوتهای ارزشی ایجاد شده است. این قضاوت های ارزشی ، انتظارات ، اخلاق و تجربه های جامعه در استفاده از سیستم را در نظر می گیرد. 

کار کمیسیون بر عملکرد چهار کمیته اصلی متمرکز است: 

کمیته 1 اثرات تابش

کمیته 1 اثرات تابش تابش از سطح زیر سلول به جمعیت و اکوسیستم ، از جمله القای سرطان ، بیماری های وراثتی و سایر بیماری ها ، اختلال در عملکرد بافت / اندام و نقص رشد را در نظر می گیرد و پیامدهای محافظت از مردم و محیط را ارزیابی می کند.

کمیته 2 دوز ناشی از قرار گرفتن در معرض تابش

کمیته 2 روش ارزیابی دوزیمتری را برای ارزیابی قرار گرفتن در معرض تابش داخلی و خارجی شامل مدل های بیوکینتیک و دوزیمتری مرجع و داده های مرجع و ضرایب دوز برای استفاده در حفاظت از مردم و محیط زیست توسعه می دهد.

کمیته 3 حفاظت رادیولوژی در پزشکی

کمیته 3 به محافظت از اشخاص و کودکان متولد نشده هنگام استفاده از پرتوهای یونیزان در تشخیص پزشکی ، درمان و تحقیقات زیست پزشکی و همچنین محافظت در دامپزشکی می پردازد.

کمیته 4 کاربرد توصیه های کمیسیون

کمیته 4 در مورد کاربرد توصیه های کمیسیون در مورد حفاظت از مردم و محیط زیست به صورت یکپارچه برای همه شرایط مواجهه ، مشاوره ارائه می دهد.

گروه های وظیفه ای که اساساً برای توسعه انتشارات ICRP تأسیس شده اند ، از این کمیته ها حمایت می کنند.

نتیجه اصلی ICRP تولید نشریات منظم است که اطلاعات و توصیه ها را از طریق "Annals of the ICRP" منتشر می کند.

نحوه تهیه دستورالعمل ها

دستورالعمل ها تایید شده

ICRP 84 ، بارداری و پرتودرمانی  

ICRP 84 ، پرتوی بارداری و پزشکی ، نسخه اسپانیایی  

ICRP 85 ، رادیولوژی مداخله ای  

ICRP 86 ، حوادث در پرتودرمانی  

ICRP 86 ، تصادفات در پرتودرمانی ، نسخه اسپانیایی  

ICRP 87 ، مدیریت دوز CT   

ICRP 93 ، رادیولوژی دیجیتال  

ICRP 93 ، رادیولوژی دیجیتال ، نسخه اسپانیایی  

ICRP 106 نحوه محافظت از دستان خود در کار پزشکی هسته ای  

ICRP 112 ، جلوگیری از قرار گرفتن در معرض تصادف از فن آوری های جدید پرتودرمانی خارجی  

ICRP 112 ، جلوگیری از قرار گرفتن در معرض تصادف ناشی از فن آوری های جدید پرتودرمانی خارجی ، نسخه اسپانیایی  

ICRP 117 ، حفاظت رادیولوژیک در روشهای هدایت شده از طریق فلوروسکوپی خارج از بخش تصویربرداری  

ICRP 113 ، آموزش و آموزش محافظت در برابر رادیولوژی برای اقدامات تشخیصی و مداخله ای  

ICRP 120 ، حفاظت رادیولوژی در قلب و عروق  

ICRP 121 ، RP کودکان  

ICRP 127 ، RP در Ion Beam RT 

ICRP 128 ، دوز تابش به بیماران از داروهای رادیویی  

ICRP 129 ، RP در CBCT   

ICRP 135 ، سطح مرجع تشخیصی (DRL) در تصویربرداری پزشکی  

ICRP 139 ، حفاظت رادیولوژیک شغلی در روشهای مداخله ای  

دستور العمل های پیش نویس

خطر سرطان از قرار گرفتن در معرض پلوتونیوم و اورانیوم

لیست فایل های موجود در پیوست

1991
2000
Annals pf the ICRP 1990
ICPR 97 brachytherapy high dose rate accidents
ICRP 103
ICRP 1990
ICRP 1991
ICRP 1993
ICRP 1997
ICRP 2000
ICRP 60
ICRP 84
ICRP60
ICRP 103 (2007) Summary.pdf
ICRP 2007 APPROVED.PDF
ICRP60 SUMMARY.pdf
ICRP84.pdf
list.txt
list1.txt
1991\1991 2
1991\1991 3 4
1991\1991 4
1991\1990 recomendations 1.pdf
1991\1990 recomendations 10.pdf
1991\1990 recomendations 11.pdf
1991\1990 recomendations 12.pdf
1991\1990 recomendations 13.pdf
1991\1990 recomendations 2.pdf
1991\1990 recomendations 3.pdf
1991\1990 recomendations 4.pdf
1991\1990 recomendations 5.pdf
1991\1990 recomendations 6.pdf
1991\1990 recomendations 7.pdf
1991\1990 recomendations 8.pdf
1991\1990 recomendations 9.pdf
1991\1991 2\conclusions.pdf
1991\1991 2\dosimetric.pdf
1991\1991 2\intro.pdf
1991\1991 2\preface.pdf
1991\1991 2\references.pdf
1991\1991 2\secondary limits 1990.pdf
1991\1991 2\secondary limits.pdf
1991\1991 3 4\Ag.pdf
1991\1991 3 4\age dependent effective dose.pdf
1991\1991 3 4\age specific alkaline.pdf
1991\1991 3 4\Ba.pdf
1991\1991 3 4\Co.pdf
1991\1991 3 4\intor.pdf
1991\1991 3 4\Mo.pdf
1991\1991 3 4\Ni.pdf
1991\1991 3 4\Pb.pdf
1991\1991 3 4\Po.pdf
1991\1991 3 4\preface.pdf
1991\1991 3 4\radium.pdf
1991\1991 3 4\Sr.pdf
1991\1991 3 4\Su.pdf
1991\1991 3 4\Tc.pdf
1991\1991 3 4\Te.pdf
1991\1991 3 4\Zn.pdf
1991\1991 4\categorization.pdf
1991\1991 4\emergency response planning.pdf
1991\1991 4\intervention levels.pdf
1991\1991 4\intervention principles.pdf
1991\1991 4\intro.pdf
1991\1991 4\protective action principles.pdf
1991\1991 4\summary of levels.pdf
2000\2000 2
2000\2000 3 ICRP 86
2000\2000 4
2000\abstract0.pdf
2000\back to basics editorial.pdf
2000\consent.pdf
2000\diagnosis.pdf
2000\diagnostic radiology.pdf
2000\intro.pdf
2000\news of the world.pdf
2000\nuc med.pdf
2000\preface.pdf
2000\pregnant physitians.pdf
2000\radiotherapy.pdf
2000\research.pdf
2000\summary.pdf
2000\termination after exposure.pdf
2000\utero radiation.pdf
2000\2000 2\avoidence of injuries ICRP 85.pdf
2000\2000 2\case reports.pdf
2000\2000 2\contents.pdf
2000\2000 2\controlling dose.pdf
2000\2000 2\dose quantities.pdf
2000\2000 2\example of clinical control.pdf
2000\2000 2\interventionists needs.pdf
2000\2000 2\Intro.pdf
2000\2000 2\patient and staff doses.pdf
2000\2000 2\patient_s needs.pdf
2000\2000 2\precedure checklist.pdf
2000\2000 2\procedures list.pdf
2000\2000 2\prteface.pdf
2000\2000 2\rediapathology of eye and skin.pdf
2000\2000 2\rocommendations.pdf
2000\2000 3 ICRP 86\case histories decommissioning radiotherapy.pdf
2000\2000 3 ICRP 86\case histories.pdf
2000\2000 3 ICRP 86\causes and factors.pdf
2000\2000 3 ICRP 86\clinical consequences.pdf
2000\2000 3 ICRP 86\come from within.pdf
2000\2000 3 ICRP 86\contents.pdf
2000\2000 3 ICRP 86\intro.pdf
2000\2000 3 ICRP 86\main points.pdf
2000\2000 3 ICRP 86\preface.pdf
2000\2000 3 ICRP 86\prevention of accidental exposures radiotherapy.pdf
2000\2000 3 ICRP 86\prevention of exposures.pdf
2000\2000 3 ICRP 86\quality audits.pdf
2000\2000 3 ICRP 86\recommendations prevention.pdf
2000\2000 3 ICRP 86\references.pdf
2000\2000 3 ICRP 86\summary.pdf
2000\2000 3 ICRP 86\uncertainty in radiotherapy.pdf
2000\2000 4\contents.pdf
2000\2000 4\dont step it up.pdf
2000\2000 4\dose in CT.pdf
2000\2000 4\how high are doses.pdf
2000\2000 4\main  points.pdf
2000\2000 4\motivations.pdf
2000\2000 4\new equipment.pdf
2000\2000 4\practical actions.pdf
2000\2000 4\preface.pdf
2000\2000 4\reference dose quantities.pdf
2000\2000 4\references.pdf
2000\2000 4\summary.pdf
Annals pf the ICRP 1990\33a.pdf
Annals pf the ICRP 1990\33b.pdf
Annals pf the ICRP 1990\33c.pdf
Annals pf the ICRP 1990\33d.pdf
Annals pf the ICRP 1990\33e.pdf
Annals pf the ICRP 1990\33f.pdf
Annals pf the ICRP 1990\33g.pdf
Annals pf the ICRP 1990\33h.pdf
Annals pf the ICRP 1990\33i.pdf
Annals pf the ICRP 1990\33j.pdf
Annals pf the ICRP 1990\33k.pdf
Annals pf the ICRP 1990\33l.pdf
Annals pf the ICRP 1990\33m.pdf
Annals pf the ICRP 1990\37.pdf
Annals pf the ICRP 1990\37a.pdf
Annals pf the ICRP 1990\37c.pdf
Annals pf the ICRP 1990\42a.pdf
Annals pf the ICRP 1990\42b.pdf
Annals pf the ICRP 1990\42c.pdf
Annals pf the ICRP 1990\42d.pdf
Annals pf the ICRP 1990\42e.pdf
Annals pf the ICRP 1990\44a.pdf
Annals pf the ICRP 1990\44b.pdf
Annals pf the ICRP 1990\44c.pdf
Annals pf the ICRP 1990\44d.pdf
Annals pf the ICRP 1990\44e.pdf
Annals pf the ICRP 1990\44f.pdf
Annals pf the ICRP 1990\44g.pdf
Annals pf the ICRP 1990\44h.pdf
Annals pf the ICRP 1990\44i.pdf
Annals pf the ICRP 1990\44k.pdf
Annals pf the ICRP 1990\44l.pdf
Annals pf the ICRP 1990\44m.pdf
Annals pf the ICRP 1990\44n.pdf
Annals pf the ICRP 1990\44o.pdf
Annals pf the ICRP 1990\75.pdf
Annals pf the ICRP 1990\86a.pdf
Annals pf the ICRP 1990\86b.pdf
Annals pf the ICRP 1990\86c.pdf
Annals pf the ICRP 1990\86d.pdf
Annals pf the ICRP 1990\86e.pdf
Annals pf the ICRP 1990\86f.pdf
Annals pf the ICRP 1990\86g.pdf
Annals pf the ICRP 1990\86h.pdf
Annals pf the ICRP 1990\86i.pdf
Annals pf the ICRP 1990\86j.pdf
Annals pf the ICRP 1990\86k.pdf
Annals pf the ICRP 1990\86l.pdf
Annals pf the ICRP 1990\86m.pdf
Annals pf the ICRP 1990\86n.pdf
Annals pf the ICRP 1990\86o.pdf
Annals pf the ICRP 1990\86p.pdf
Annals pf the ICRP 1990\report37.pdf
Annals pf the ICRP 1990\science.pdf
Annals pf the ICRP 1990\science10.pdf
Annals pf the ICRP 1990\science11.pdf
Annals pf the ICRP 1990\science12.pdf
Annals pf the ICRP 1990\science13.pdf
Annals pf the ICRP 1990\science14a.pdf
Annals pf the ICRP 1990\science14b.pdf
Annals pf the ICRP 1990\science2.pdf
Annals pf the ICRP 1990\science3.pdf
Annals pf the ICRP 1990\science4.pdf
Annals pf the ICRP 1990\science5.pdf
Annals pf the ICRP 1990\science6.pdf
Annals pf the ICRP 1990\science7.pdf
Annals pf the ICRP 1990\science8.pdf
Annals pf the ICRP 1990\science9.pdf
Annals pf the ICRP 1990\Thumbs.db
ICPR 97 brachytherapy high dose rate accidents\ch1-3.pdf
ICPR 97 brachytherapy high dose rate accidents\ch4-7.pdf
ICPR 97 brachytherapy high dose rate accidents\ch5-8.pdf
ICPR 97 brachytherapy high dose rate accidents\ch8-9_annexA_refs.pdf
ICPR 97 brachytherapy high dose rate accidents\editorial.pdf
ICRP 103\ICRP 103 (2007) Summary.pdf
ICRP 103\ICRP 2007 APPROVED.PDF
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990
ICRP 1990\1990 recomendations 1.pdf
ICRP 1990\1990 recomendations 10.pdf
ICRP 1990\1990 recomendations 11.pdf
ICRP 1990\1990 recomendations 12.pdf
ICRP 1990\1990 recomendations 13.pdf
ICRP 1990\1990 recomendations 2.pdf
ICRP 1990\1990 recomendations 3.pdf
ICRP 1990\1990 recomendations 4.pdf
ICRP 1990\1990 recomendations 5.pdf
ICRP 1990\1990 recomendations 6.pdf
ICRP 1990\1990 recomendations 7.pdf
ICRP 1990\1990 recomendations 8.pdf
ICRP 1990\1990 recomendations 9.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\33a.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\33b.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\33c.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\33d.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\33e.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\33f.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\33g.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\33h.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\33i.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\33j.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\33k.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\33l.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\33m.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\37.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\37a.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\37c.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\42a.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\42b.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\42c.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\42d.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\42e.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\44a.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\44b.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\44c.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\44d.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\44e.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\44f.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\44g.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\44h.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\44i.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\44k.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\44l.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\44m.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\44n.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\44o.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\75.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\86a.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\86b.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\86c.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\86d.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\86e.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\86f.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\86g.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\86h.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\86i.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\86j.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\86k.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\86l.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\86m.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\86n.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\86o.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\86p.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\report37.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\science.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\science10.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\science11.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\science12.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\science13.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\science14a.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\science14b.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\science2.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\science3.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\science4.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\science5.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\science6.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\science7.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\science8.pdf
ICRP 1990\Annals pf the ICRP 1990\science9.pdf
ICRP 1991\1991 2
ICRP 1991\1991 3 4
ICRP 1991\1991 4
ICRP 1991\1991 2\conclusions.pdf
ICRP 1991\1991 2\dosimetric.pdf
ICRP 1991\1991 2\intro.pdf
ICRP 1991\1991 2\preface.pdf
ICRP 1991\1991 2\references.pdf
ICRP 1991\1991 2\secondary limits 1990.pdf
ICRP 1991\1991 2\secondary limits.pdf
ICRP 1991\1991 3 4\Ag.pdf
ICRP 1991\1991 3 4\age dependent effective dose.pdf
ICRP 1991\1991 3 4\age specific alkaline.pdf
ICRP 1991\1991 3 4\Ba.pdf
ICRP 1991\1991 3 4\Co.pdf
ICRP 1991\1991 3 4\intor.pdf
ICRP 1991\1991 3 4\Mo.pdf
ICRP 1991\1991 3 4\Ni.pdf
ICRP 1991\1991 3 4\Pb.pdf
ICRP 1991\1991 3 4\Po.pdf
ICRP 1991\1991 3 4\preface.pdf
ICRP 1991\1991 3 4\radium.pdf
ICRP 1991\1991 3 4\Sr.pdf
ICRP 1991\1991 3 4\Su.pdf
ICRP 1991\1991 3 4\Tc.pdf
ICRP 1991\1991 3 4\Te.pdf
ICRP 1991\1991 3 4\Zn.pdf
ICRP 1991\1991 4\categorization.pdf
ICRP 1991\1991 4\emergency response planning.pdf
ICRP 1991\1991 4\intervention levels.pdf
ICRP 1991\1991 4\intervention principles.pdf
ICRP 1991\1991 4\intro.pdf
ICRP 1991\1991 4\protective action principles.pdf
ICRP 1991\1991 4\summary of levels.pdf
ICRP 1993\basic concepts.pdf
ICRP 1993\issue1.pdf
ICRP 1993\potential exposures.pdf
ICRP 1993\preface.pdf
ICRP 1993\protection from exporsure.pdf
ICRP 1993\radon.pdf
ICRP 1993\regulation in context of exposure.pdf
ICRP 1993\vasis.pdf
ICRP 1997\ch1-3.pdf
ICRP 1997\ch4-7.pdf
ICRP 1997\ch5-8.pdf
ICRP 1997\ch8-9_annexA_refs.pdf
ICRP 1997\editorial.pdf
ICRP 2000\2000 2
ICRP 2000\2000 3 ICRP 86
ICRP 2000\2000 4
ICRP 2000\abstract0.pdf
ICRP 2000\back to basics editorial.pdf
ICRP 2000\consent.pdf
ICRP 2000\diagnosis.pdf
ICRP 2000\diagnostic radiology.pdf
ICRP 2000\intro.pdf
ICRP 2000\news of the world.pdf
ICRP 2000\nuc med.pdf
ICRP 2000\preface.pdf
ICRP 2000\pregnant physitians.pdf
ICRP 2000\radiotherapy.pdf
ICRP 2000\research.pdf
ICRP 2000\summary.pdf
ICRP 2000\termination after exposure.pdf
ICRP 2000\utero radiation.pdf
ICRP 2000\2000 2\avoidence of injuries ICRP 85.pdf
ICRP 2000\2000 2\case reports.pdf
ICRP 2000\2000 2\contents.pdf
ICRP 2000\2000 2\controlling dose.pdf
ICRP 2000\2000 2\dose quantities.pdf
ICRP 2000\2000 2\example of clinical control.pdf
ICRP 2000\2000 2\interventionists needs.pdf
ICRP 2000\2000 2\Intro.pdf
ICRP 2000\2000 2\patient and staff doses.pdf
ICRP 2000\2000 2\patient_s needs.pdf
ICRP 2000\2000 2\precedure checklist.pdf
ICRP 2000\2000 2\procedures list.pdf
ICRP 2000\2000 2\prteface.pdf
ICRP 2000\2000 2\rediapathology of eye and skin.pdf
ICRP 2000\2000 2\rocommendations.pdf
ICRP 2000\2000 3 ICRP 86\case histories decommissioning radiotherapy.pdf
ICRP 2000\2000 3 ICRP 86\case histories.pdf
ICRP 2000\2000 3 ICRP 86\causes and factors.pdf
ICRP 2000\2000 3 ICRP 86\clinical consequences.pdf
ICRP 2000\2000 3 ICRP 86\come from within.pdf
ICRP 2000\2000 3 ICRP 86\contents.pdf
ICRP 2000\2000 3 ICRP 86\intro.pdf
ICRP 2000\2000 3 ICRP 86\main points.pdf
ICRP 2000\2000 3 ICRP 86\preface.pdf
ICRP 2000\2000 3 ICRP 86\prevention of accidental exposures radiotherapy.pdf
ICRP 2000\2000 3 ICRP 86\prevention of exposures.pdf
ICRP 2000\2000 3 ICRP 86\quality audits.pdf
ICRP 2000\2000 3 ICRP 86\recommendations prevention.pdf
ICRP 2000\2000 3 ICRP 86\references.pdf
ICRP 2000\2000 3 ICRP 86\summary.pdf
ICRP 2000\2000 3 ICRP 86\uncertainty in radiotherapy.pdf
ICRP 2000\2000 4\contents.pdf
ICRP 2000\2000 4\dont step it up.pdf
ICRP 2000\2000 4\dose in CT.pdf
ICRP 2000\2000 4\how high are doses.pdf
ICRP 2000\2000 4\main  points.pdf
ICRP 2000\2000 4\motivations.pdf
ICRP 2000\2000 4\new equipment.pdf
ICRP 2000\2000 4\practical actions.pdf
ICRP 2000\2000 4\preface.pdf
ICRP 2000\2000 4\reference dose quantities.pdf
ICRP 2000\2000 4\references.pdf
ICRP 2000\2000 4\summary.pdf
ICRP 60\ICRP60 SUMMARY.pdf
ICRP 60\science1.pdf
ICRP 60\science10.pdf
ICRP 60\science12.pdf
ICRP 60\science13.pdf
ICRP 60\science14.pdf
ICRP 60\science15.pdf
ICRP 60\science2.pdf
ICRP 60\science3.pdf
ICRP 60\science4.pdf
ICRP 60\science5.pdf
ICRP 60\science6.pdf
ICRP 60\science7.pdf
ICRP 60\science8.pdf
ICRP 60\science9.pdf
ICRP 84\ICRP84.pdf
ICRP60\ICRP 60.pdf
ICRP60\science1.pdf
ICRP60\science10.pdf
ICRP60\science12.pdf
ICRP60\science13.pdf
ICRP60\science14.pdf
ICRP60\science15.pdf
ICRP60\science2.pdf
ICRP60\science3.pdf
ICRP60\science4.pdf
ICRP60\science5.pdf
ICRP60\science6.pdf
ICRP60\science7.pdf
ICRP60\science8.pdf
ICRP60\science9.pdf

 

قیمت: 120,000 120,000 تومان اضافه به سبد