مقالات آموزشی

تفاوت روش تفاضل محدود- المان محدود و حجم محدود

روش تفاضل محدود  المان محدود و حجم محدود سه روش مخصوص حل معادلات هست که برای حل معادلات دیفرانسیلی و انتگرالی مورد استفاده قرار میگیرند. در این مقاله از آکادمی پرتویار به بحث و بررسی

معرفی کد مونت کارلو رایگان Openmc

OpenMC یک کد انتقال نوترون و فوتون مونت کارلو توسط جامعه توسعه یافته است. این می تواند محاسبات منبع ثابت، k-value و ضرب زیر بحرانی را بر روی مدل هایی که با استفاده از هندسه

محاسبات عددی

    فصل اول: خطاها     فصل دوم: حل عددی معادلات 0=(f(x     فصل سوم: درونیابی و برونیابی     فصل چهارم: مشتق گیری و انتگرالگیری عددی     فصل پنجم: روشهای عددی حل معادلات دیفرانسیل معمولی    

جزوه حل مسائل محاسبات عددی پیشرفته دکتر مینوچهر

عنوان: جزوه حل مسائل محاسبات عددی پیشرفته دکتر مینوچهر عناوین درس: حل دستگاه معدلات خطی روش cnmk nicolson حل دستگاه معادلات غیر خطی روش گرادیان

روش های حل عددی معادلات دیفرانسیل پاره ای

معادله دیفرانسیل جزئی (یا به طور خلاصه PDE) یک معادله ریاضی است که شامل دو یا چند متغیر مستقل، یک تابع مجهول (وابسته به آن متغیرها) و مشتقات جزئی تابع مجهول با توجه به متغیرهای