مقالات آموزشی

یادگیری ماشین چیست؟

یادگیری ماشین یکی از زیر مجموعه های هوش مصنوعی است که تلاش میکند سیستمی را بسازد که قابلیت یادگیری مشابه با انسان داشته باشد. در این سیستم ها از الگوریتم هایی استفاده می شود همزمان