قوانین آکادمی پرتویار

image

قوانین آکادمی پرتویار

آکادمی پرتویار  به منظور رعایت حق کاربران و همچنین رعایت اصول کاری منسجم قوانین را زیر ملاک کار خود قرار دارد. هر کاربری که از خدمات آکادمی استفاده می کند لازم 

قوانین پرتویار به شرح زیر می باشد:

قوانین کاربران

  1. در آنچه در ادامه خواهد منظور از سایت پرتویار می باشد
  2. هر شخص فقط و فقط مجاز به استفاده از یک نام کاربری می باشد. هر زمانی که مشخص شود کاربر بیش از یک حساب کاربری دارد پرتویار می تواند تمام حساب های کاربری شخص را برای همیشه مسدود کند
  3. استفاده از مطالب این وب سایت بدون ارجاع به آن بدون ذکر منبع شرعا و قانونا حرام است.
  4. استفاده از هر حساب کاربری فقط برای صاحب اصلی حساب مجاز است.

قوانین مجریان

مجریان یا فریلنسر ها به کسانی گفته میشود که در انجام محاسبات مختلف با آکادمی پرتویار همکاری میکنند.

1) تمامی اطلاعاتی که در اختیار مجری قرار میگیرد محرمانه است و مجری حق استفاده از آن برای مورد دیگر ندارد.

2) در صورتی که مجری پروژه را اشتباه یا ناقص انجام دهد هیچ پرداختی به ایشان انجام نخواهد شد

قوانین مدرسان