مجموعه ویدئویی آموزش نرم افزار mcnp visual edittor

  • صفحه اول
  • مجموعه ویدئویی آموزش نرم افزار mcnp visual edittor
image

درآکادمی پرتویار آموزشهای مربوط به نرم افزار mcnp visual edittor در اختیار شماکاربران قرار داده شده است.

معرفی دوره

واسط گرافیکی متنی ویژوال ادیتور به منظور سهولت در طراحی های مرتبط با کد هسته ای mcnp طراحی شده و بسیاری از مشکلات را مرتفع نموده است.

فناتوم انسان در ویژوال ادیتورشما با استفاده از این واسط گرافیکی میتوانید تصاویر سه بعدی را از ترسیمات مشاهده نمایید یا تصویر رادیوگرافی تهیه کنید همچنین ترابرد ذرات را در محیط در حین اجرا مشاهده کنید و صد ها امکانات دیگر . این واسط گرافیکی برای تمامی نسخه های mcnp مناسب و پاسخگو است. 

مجموعه ویدئویی حاضر با هدف آشنا شدن با این نرم افزار و امکانات تهیه شده شده است. 

تهیه این مجموعه آموزشی  به همه دانشجویان و محققین عزیز توصیه می شود چرا که امکانات این نرم افزار در هیچ نرم افزار دیگری وجود ندارد و بسیاری از کاربران با سابقه نیز ممکن است با امکانات این نرم افزار به صورت تمام و کمال آشنایی نداشته باشند. 

فراخوانی برنامه و رسم اولیه

ترسیم سطوح

ترسیم سلول

تعریف چشمه ها

کارت مواد

کارت اهمیت

انتقال

اصلاح شماره گذاری سلول و سطوح

تعریف ماده برای سلول ها

اجرای برنامه

مشاهده مسیر ذرات

رسم تالی ها

رسم سطح مقطع

نمایش سه بعدی هندسه

نمایش سه بعدی هندسه  تکرار شونده

ورود هندسه از اتوکد

فراخوانی مجدد فایل برنامه

تنظیمات برنامه

مشاهده فایل های برنامه

کار با پنجره ها بخش اول

کار با پنجره ها بخش دوم

کار با پنجره ها بخش سوم

 مجموعه ویدئویی آموزش نرم  افزار MCNP Visual Edittor 

فراخوانی برنامه و رسم اولیه

ترسیم سطوح

ترسیم سلول

تعریف چشمه ها

کارت مواد

کارت اهمیت

انتقال

اصلاح شماره گذاری سلول و سطوح

تعریف ماده برای سلول ها

اجرای برنامه

مشاهده مسیر ذرات

رسم تالی ها

رسم سطح مقطع

نمایش سه بعدی هندسه

نمایش سه بعدی هندسه  تکرار شونده

ورود هندسه از اتوکد

فراخوانی مجدد فایل برنامه

تنظیمات برنامه

مشاهده فایل های برنامه

کار با پنجره ها بخش اول

کار با پنجره ها بخش دوم

کار با پنجره ها بخش سوم

رسول شامحمدی

مدیر آکادمی پرتویار


پیوست ها: 19
162,000 تومان