مقالات آموزشی

آموزش کد کبری cobra - درس اول- ران برنامه نوشتن ورودی + فیلم

 در این آموزش نحوه ران یک مثال به کمک کد ترموهیدرولیک کبری آموزش داده می شود. برای استفاده از این درس لازم است که نرم افزار  کد ترموهیدرولیک کبری را دانلود کرده باشید. در اینجا

دانلود نرم افزار کد هسته ای Cobra-EN به همراه مثال ها و فایل های آموزشی فارسی

 در ادامه رسالت وب سایت پرتویار، اولین وب سایت تخصصی آموزش کد های هسته ای در راستای آموزش کد های هسته ای در این پست به معرفی یکی دیگر از کد های هسته ای می