دانلود آموزش ویدئویی مکانیک کوانتوم 2

  • صفحه اول
  • دانلود آموزش ویدئویی مکانیک کوانتوم 2
image

درس مکانیک کوانتوم غالبا از جمله دروس مشکل دوره کارشناسی و  همچنین کارشناسی ارش رشته فیزیک می باشد. به علت گسترش مطالب و کاربردهای این درس و همچنین تکیه بر ساختار غنی ریاضی نظریه کوانتومی،اغلب دانشجویان در فراگیری اصولی این درس با مشکلات و موانع متعددی رو به رو می شوند. 

 مکانیک کوانتومی

مکانیک کوانتومی و نسبیت پایه های فیزیک نوین را تشکیل می دهند. مکانیک کوانتومی جایگزین مکانیک نیوتنی در مقیاس های اتمی و زیر اتمی می شود و مکانیک نسبیتی نیز جایگزین مکانیک نیوتنی در سرعت های خیلی زیاد یعنی سرعت های نزدیک سرعت نور می شود.

مکانیک کوانتومی چارچوبی است که با آن حرکت و مکانیک ذرات مادی و نور و برهم کنش آنها در مقیاس اتمی و زیراتمی فهمیده می شود.

هرگاه شرایطی را بخواهیم بفهمیم که در آن هم مقیاس خیلی کوچک است و هم سرعت خیلی زیاد است احتیاج به تلفیق مکانیک کوانتومی و مکانیک نسبیتی داریم که به آن مکانیک کوانتومی نسبیتی می گوییم. این موضوعی است که خارج از چارچوب این درسنامه است و در درس های بالاتر آموخته خواهد شد.

برای فهم مطالب این درس آشنایی اندکی با فیزیک جدید می تواند مفید باشد ولی ضروری نیست.

معرفی استاد

دکتر وحید کریمی پور

وحید کریمی پور استاد فیزیک نظری در دانشگاه صنعتی شریف است. او تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه شیراز و در رشته ی مهندسی برق و الکترونیک شروع کرد و پس از آن دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری رشته ی فیزیک را در دانشگاه صنعتی شریف گذراند. وحید کریمی پور سال های متوالی درس های فیزیک نوین را دردانشگاه شریف ارایه کرده است و زمینه فعالیت و پژوهش وی در فیزیک کوانتوم می باشد.

لیست درسها و جلسات

جلسه ۱ – مروری بر فیزیک کلاسیک

جلسه ۲ – مروری بر فیزیک کلاسیک (ادامه)

جلسه ۳ (بخش ۱) – مروری بر فیزیک کلاسیک (ادامه)

جلسه ۳ (بخش ۲) – مروری بر فیزیک کلاسیک (ادامه)

جلسه ۴ (بخش ۱) – تولد مکانیک کوانتومی

جلسه ۴ (بخش ۲) – تولد مکانیک کوانتومی

جلسه ۵ (بخش ۱) – تولد مکانیک کوانتومی (ادامه)

جلسه ۵ (بخش ۲) – تولد مکانیک کوانتومی (ادامه)

جلسه ۶ – اثر فوتو الکتریک ، اثر کامپتون ، مدل بور (بخش اول)

جلسه ۶ – اثر فوتو الکتریک ، اثر کامپتون ، مدل بور (بخش دوم) – مقدمه کوانتوم مکانیک

جلسه ۷ – مدل بور ، اصول هایزنبرگ

جلسه ۸ – اصل تناظر ، مکانیک ماتریسی، مکانیک موجی

جلسه ۹ – مکانیک ماتریسی هایزنبرگ ، مکانیک موجی شرودینگر

جلسه ۱۰ – معادله شرودینگر، تعبیر احتمالاتی ، اصل عدم قطعیت (بخش اول)

جلسه ۱۰ – معادله شرودینگر، تعبیر احتمالاتی ، اصل عدم قطعیت (بخش دوم)

جلسه ۱۱ – فضای برداری ، فضای هیلبرت(بخش اول)

جلسه ۱۱ – فضای برداری ، فضای هیلبرت(بخش دوم)

جلسه ۱۲ – مسئله مقدار ویژه ، عملگرها(بخش اول)

جلسه ۱۲ – مسئله مقدار ویژه ، عملگرها(بخش دوم)

جلسه ۱۳ – ضرب تانسوری ، تابع دلتا دیراک(بخش اول)

جلسه ۱۳ – ضرب تانسوری ، تابع دلتا دیراک(بخش دوم)

جلسه ۱۴ – اصول موضوع مکانیک کوانتومی (بخش اول)

جلسه ۱۴ – اصول موضوع مکانیک کوانتومی(بخش دوم)

جلسه ۱۵ – اصول موضوع مکانیک کوانتومی(بخش سوم)

جلسه ۱۵ – اصول موضوع مکانیک کوانتومی(بخش چهارم)

جلسه ۱۶ – آزمایش اشترم گرلاخ (بخش اول)

جلسه ۱۶ – آزمایش اشترم گرلاخ (بخش دوم)

جلسه ۱۷ – اسپین ، تکانه و مختصات (بخش اول)

جلسه ۱۷ – اسپین ، تکانه و مختصات(بخش دوم)

جلسه ۱۸ – کوانتوم ۱ بعدی و ۳ بعدی (بخش اول)

جلسه ۱۸ – کوانتوم ۱ بعدی و ۳ بعدی (بخش دوم)

جلسه ۱۹ – اصل عدم قطعیت ، معادله شرودینگر(بخش اول)

جلسه ۱۹ – اصل عدم قطعیت ، معادله شرودینگر (بخش دوم)

جلسه ۲۰ – طیف انرژی و چاه پتانسیل

جلسه ۲۱ – چاه پتانسیل محدود ، چاه پتانسیل دلتا و مدل مولکولی(بخش اول)

جلسه ۲۱ – چاه پتانسیل محدود ، چاه پتانسیل دلتا و مدل مولکولی(بخش دوم)

جلسه ۲۲ – چاه پتانسیل محدود ، چاه پتانسیل دلتا و مدل مولکولی ، سد موج ، پراکندگی(بخش اول)

جلسه ۲۲ – چاه پتانسیل محدود ، چاه پتانسیل دلتا و مدل مولکولی ، سد موج ، پراکندگی(بخش دوم)

جلسه ۲۳ – یک یادآوری ، پراکندگی، پتانسیل پایه(بخش اول)

جلسه ۲۳ – یک یادآوری ، پراکندگی ، پتانسیل پایه(بخش دوم)

جلسه ۲۴ – پتانسیل پایه ، تونل زنی(بخش اول)

جلسه ۲۴ – پتانسیل پایه ، تونل زنی(بخش دوم)

جلسه ۲۵ – هارمونیک اوسیلاتور(بخش اول)

جلسه ۲۵ – هارمونیک اوسیلاتور(بخش دوم)

جلسه ۲۶ – ادامه نوسانگر ، تقارن در کوانتوم

جلسه ۲۷ – گروه تبدیل(بخش اول)

جلسه ۲۷ – گروه تبدیل(بخش دوم)

 

وحید کریمی پور


پیوست ها: 8
100,000 تومان

جزییات دوره

  • دانشجویان : 2
  • جلسات: 8
  • بازدید : 2632
  • زبان آموزش: flag فارسی
  • کد دوره : 86
اضافه به سبد

#مروری بر فیزیک کلاسیک    #تولد مکانیک کوانتوکی    #اثرکامپتون    #مدل بور    #اصول هیزنبرگ    #مکانیک موجی    #شرودینگر