انواع خطاهای رایج در کد MCNP و روش های حل آنها

  • صفحه اول
  • انواع خطاهای رایج در کد MCNP و روش های حل آنها
image

انواع خطاهای رایج در کد MCNP و روش های حل آنها

مفهوم خطای total nu is now the default for fixed-source problems

سوال:

مفهوم خطای total nu is now the default for fixed-source problems  در کد هسته ای mcnp چیست؟

جواب:

موارد متعددی ممکن است رخ دهد اما محل خطا در بخش چشمه ها وجود دارد. اگر خطا از نوع warning هست از این خطا صرفنظر کنید. لطفا برنامه اصلی را بفرستید.  

مفهوم خطای no plot because it would have been empty

سوال:

مفهوم خطای no plot because it would have been empty در ام سی ان پی چیست؟

جواب:

معمولا این خطا زمانی رخ می دهد که از دستور mplot استفاده می کنیم. و به این دلیل است که در بازه های انتخابی هیچ داده ای وجود ندارد. مثلا وقتی مینویسیم

f1:n 1

e0 1 100i 10

mplot tally 1 free e

 

  خوب مفهوم این دستور این است در این تالی f1 را برحسب بازه های مختلف انرژی رسم کند. برای رسم این تابع باید مقدار در حداقل دو بازه بیشتر از صفر باشد. بنابراین اگر هیج نقطه ای مقدار نداشته باشد یا مقدار فقط یک بازه بیشتر از صفر باشد هیچ خروجی نخواهیم داشت.

خطای inp does not exist در  کد mcnp

 

سوال:

سلام و با تشکرازسایتتون. من برای اجرای برنامه دچارمشکل شدم و با خطای زیرروبرومیشم bad troble in subroutine exemes of mcnp input file inp does not exist میشه منوبرای حل این مشکل راهنماییم کنید. ممنون    

جواب:

bad troble یعنی مشکل محاسباتی، برنامه مشکل محاسباتی دارد.

اما در اینجا

کلمه inp مشخص کننده ورودی ایت. در اینجا فایل ورودی برنامه توسط کد مشاهده نشده است دلایل رخ دادن این خطا می تواند به یکی از دلایل زیر باشد. 1- برنامه در آن پوشه نیست. 2- فرمت برنامه مطابق آنچه در کد فراخوانی شده نیست. 3- دستور فراخوانی اشکال دارد.

 

خطای data beyond column 80 در mcnp

سلام من یک برنامه mcnp نوشته ام که این error زیر را می دهد لطفا مرا راهنمایی کنید bad trouble subroutine exemes of mcnp input file data beyond column 80 لطفا در مورد تعداد ستون های یک خط در mcnp مرا راهنمایی کنید.  

جواب:

سلام در برنامه mcnp چون براساس ساختار فرترن نوشته شده باید داده های ورودی بین ستون ۱ تا ۸۰ باشد اگر کاراکتری بیشتر از ستون ۸۰ برود این خطا رخ می دهد. برای دیدن ستون کاراکتر از برنامه notepad++ استفاده کنید.

 

مفهوم خطای (MCNP (Geometry error in newcel

 

سوال:

سلام درهنگام اجرار برنامه در MCNP خطاهای زیر به چه معناست؟ ۱-Geometry error in newcel run terminated because 10 particle got lost-2

جواب:

اگر در کد ۱۰ ذره گم شود یعنی وقتی به سلولی وارد شود که کد نتواند مشخصات سلول را پیدا کند این خطا می دهد. هندسه بد تعریف شده است و باید تصحیح شود

خطای tally volumes or areas were not input nor calculated

سوال:

 

مفهوم خطای tally volumes or areas were not input nor calculated چیست؟

جواب:

در محاسبات کد MCNP بستگی به نوع تالی نیازمند داشتن مقدار سطح و یا مقدار حجم است. اگه هندسه تعریف شده به گونه ای باشد که کد نتواند مقدار حجم و یا سطح را حساب کنید این خطا رخ دهد. برای جلوگیری از این خطا باید مقدار حجم و یا سطح را به صورت دستی وارد کرد.

کارت vol  برای وارد کرددن مقدار حجم و کارت ara برای تعیین مقدار سطح است.