کامپایل دستورات سی پلاس پلاس با برنامه ROOT

  • صفحه اول
  • کامپایل دستورات سی پلاس پلاس با برنامه ROOT
image

کامپایل دستورات سی پلاس پلاس با برنامه ROOT

روت یک برنامه نوشته شده در محیط لینوکس است که توسط موسسه سرن نوشته شده است. میتوان تحلیل های آماری مختلفی توسط این نرم افزار انجام داد. برای مشاهده لیست کامل آموزش ها به لیست کامل آموزش های فریم ورک تحلیل داده root مراجعه کنید. 

در این مطلب می خواهم نحوه ران یک فایل نوشته شده به زبان سی پلاس پلاس به کمک این نرم افزار را به شما عزیزان آموزش دهم. فرض می کنیم. فایل shamohamadi.c مجموعه دستورات نوشته شده به زبان سی پلاس پلاس است که میخواهید توسط نرم افزار root آن ها را پردازش کنید. برای این کار دو روش وجود دارد.

1) روش اول: کامپایل مستقیم

روش اول که سریع ترین روش است دستور را مستقیما وارد ترمینال می کنید. باید این روش فایل توسط برنامه root پردازش می شود.  دستوری که باید وارد کنید به صورت زیر است

root shamohamadi.c

2) روش دوم : کامپایل غیر مستقیم

در این روش ابتدا باید وارد ROOT شوید. برای این منظور باید در ترمینال دستور زیر را وارد کنید.

root

بعد از زدن اینتر وردی های ترمینال به صورت زیر می شود.

[27] 15:48 vgate:~/rasulgeant4/microdosimetry-b > root
   --------------------------------------------------------------------
  | Welcome to ROOT 6.15/01                        http://root.cern.ch |
  |                                       (c) 1995-2018, The ROOT Team |
  | Built for linuxx8664gcc                                            |
  | From heads/master@v6-13-04-440-g258d5c41f0, juin 21 2018, 09:59:12 |
  | Try '.help', '.demo', '.license', '.credits', '.quit'/'.q'         |
   --------------------------------------------------------------------
root [0] 

 

عبارت  root [0]  به معنی این است که شما در حال وارد کردن اولین دستور به root هستید. حال برای اجرای فایل shamohamadi.c باید دستور زیر را وارد کنید.

x shamohamadi.C
 

 

بعد از زدن اینتر فایل اجرا می شود.