آموزش کار با متغییر ها در لینوکس

  • صفحه اول
  • آموزش کار با متغییر ها در لینوکس
image

آموزش کار با متغییر ها در لینوکس

متغیرهای محیطی راهی برای تأثیرگذاری بر رفتار نرم افزار بر روی سیستم فراهم می کنند. به عنوان مثال ، متغیر محیط "LANG" زبان ارتباط برنامه های نرم افزاری با کاربر را تعیین می کند.

متغیرهای محیطی از نامهایی تشکیل شده اند که مقادیری به آنها اختصاص داده شده است. به عنوان مثال ، در یک سیستم معمولی در ایالات متحده ، مقدار "en_US.UTF-8" به متغیر "LANG" اختصاص داده می شود.

معنی یک متغیر محیطی و قالب مقدار آن توسط برنامه کاربردی استفاده می شود. متغیرهای محیطی کاملاً شناخته شده ای وجود دارد که برای آنها معنی و قالب توافق شده است و بسیاری از برنامه ها از آنها استفاده می کنند.

فرق متغیر محلی و متغییر shell

متغیر محلی یک متغیر است که در محیط لینوکس تعریف شده است. به عنوان مثال متغیر LANG زبان مورد استفاده در لینوکس را نشان می دهد. اما متغیر shell به متغییر میگویند که در یک ترمینال باز شده است و با بستن ترمینال از بین می رود.

دستکاری متغیرها و مقادیر محیطی

برنامه های گرافیکی کمی وجود دارند که یک متغیر محلی را تغییر دهند. در عوض کار کردن با متغیرهای محلی در ترمینال کار راحتی است

تعریف یک متغیر محلی

ساده ترین روش تعریف یک متغییر استفاده از علامت مساوی است. به عنوان نمونه 

WEB_URL=Partoyar.com

با نوشتن این دستور اگر  قبلا متغییر WEB_URL وجود داشته باشد مقدارPartoyar.com جایگزین مقدار قبلی می شود. اگر این متغییر قبلا وجود نداشته باشد، یک متغییر shell ایجاد می شود. برای اینکه این متغییر شل به یک متغییر محلی تبدیل شود باید از دستور export استفاده کنیم.

export WEB_URL

حذف یک متغیر محلی

برای حذف یک متغییر محلی با استفاده از دستورات زیر این کار ممکن است.

export LC_ALL=

unset LC_ALL

export -n LC_ALL

 

نمایش لیست متغیر های محلی

میتوانیم یک متغییر را به صورت جدا نمایش دهیم یا اینکه لیست کامل متغییر ها را نمایش دهیم. برای نمایش لیست کامل متغییر ها از دستور زیر استفاده می کنیم

printenv

 اگر بخواهیم فقط یک متغییر را نشان بدهیم از دستور زیر استفاده می کنیم.

printenv TERM