دانلود 150 برنامه نوشته شده با کد مونت کارلو MCNP

  • صفحه اول
  • دانلود 150 برنامه نوشته شده با کد مونت کارلو MCNP
image

دانلود 150 برنامه نوشته شده با کد مونت کارلو MCNP

در این پکیج بیش از 150 برنامه از حالت های مختلف برای دانلود قرار داده شده است. این برنامه ها نحوه استفاده از کارت های مختلف را  آموزش می دهد. 

برخی از برنامه های نوشته شده در این پکیج عبارتند از 

1) شبکه بندی ها
2) رادیوگرافی نوترونی

3) رادیوتراپی
4) مش بندی

5) آشکارساز ها و ...

1) مثال های ساده

2) مثال های متوسط

3) مثال های پیشرفته

قیمت: 270,000 270,000 تومان اضافه به سبد