دانلود فانتوم mird با باتری هسته ای

  • خانه
  • دانلود فانتوم mird با باتری هسته ای
image

دانلود فانتوم mird با باتری هسته ای

در قرن حاضر 49 درصد از مرگ انسان ها مربوط به بيماری های قلبي عروقي مي باشد آمار بالای مبتلايان به اين بيماری باعث شده هر ساله بيش از 339 هزار ضربان ساز قلب دايمي کاشته شود در حقيقت ضربان ساز يک ابزار درماني است در سالهای اخير به  دليل مشكلات متعدد، شمار افرادی که نياز به جراحي قلب داشته و مبتلا به بيماری قلبي شده اند افزايش يافته است. همين امر باعث شده است تا دانشمندان  در صدد حل اين مشكل برآمده و با اختراع ضربان ساز های مصنوعي اين مشكل را بر طرف کنند .

يكي از عيوب عمده اين ضربان سازها ,عمر کوتاه منبع تغذيه آنها و همچنين وجود مشكل در استفاده از آنها برای سنين پايين ميباشد. به طوری که متوسط عمر باتری های مورد استفاده در ضربان سازهای  موجود بين 3 تا 19 سال ميباشد .

وجود يک منبع تغذيه با عمر بالا اين مشكل را برطرف کرده و موجب بهبود در کاربرد و مصرف اين وسيله ميشود. در اين تحقيق ، باتری های اتمي با عمر بالا به عنوان منبع تغذيه ضربان سازها مورد بررسي قرار گرفته و توسط کد MCNP ، حفاظ سازی مناسب جهت استفاده در افراد بيمار  بدون رسيدن آسيب ناشي از امواج راديو ايزوتوپ محاسبه ميشود. در اين پژوهش به طراحي مفهومي قطعه بتاولتاييک و ارايه مدل هايي برای بالا بردن بازده و بهينه سازی و حفاظ سازی آنها پرداخته شده است

قیمت: 200,000 200,000 تومان اضافه به سبد