دانلود کد- آموزش کد هسته ای نوترونیک قلب پارکس parcs نسخه 3

  • صفحه اول
  • دانلود کد- آموزش کد هسته ای نوترونیک قلب پارکس parcs نسخه 3
image

دانلود کد- آموزش کد هسته ای نوترونیک قلب پارکس parcs نسخه 3

parcs یک کد شبیه ساز معادلات دو گروهی پخش نوترون به صورت وابسته به زمان را دستگاه کارتزین سه بعدی با استفاده از روش nodal حل می کند.  

 

معرفی کد هسته ای  PARCS

کد PARCS یک شبیه ساز آموزش قلب راکتور 3بعدی می باشد که پخش نوترون چند گروهی، وابسته به زمان و حالت پایا و معادلات انتقال SP3 را در علم هندسه قائم و غیر قائم حل می کند.
این کد مستقیما به TRACE کد سیستم ترموهیدرولیک که اطلاعات میدان شار را در حین محاسبه گذرا از طریق گروه سطوح مقاطع ایجاد می کند متصل می شود. یک طرح مجزای کدی به نام GENPMAXS برای اجرایی کردن سطوح مقاطع که توسط کد فیزیک شبکه ای به فرمت PMAXS تبدیل شده و توسط PARCS خوانده شود به کار می رود. از آنجایی که پخش اولیه نوع NRC از PARCS در نوامبر 1998 صورت گرفت توسعه های عملیاتی و ویژگی کدی مختلفی وجود داشته است.
ویژگی های عمده ی محاسباتی در PARCS شامل توانایی برای انجام محاسبات مقدار ویژه، محاسبات ناپایدار، محاسبات زنون ناپایدار، محاسبات گرمای واپاشی، محاسبات قدرت پین و محاسبات کمکی برای راکتورهای آب سبک می گردد.
کاربرد اولیه PARCS شامل یک مدل محاسباتی 3D برای ارائه ی واقعی از راکتور فیزیکی می باشد. با این وجود چندین ویژگی مدل سازی تک بعدی در PARCS وجود دارد که از شبیه سازهای سریعتر گروهی از ناپایدارها که در آن تنوع غالب شار در مسیر محوری قرار دارد حمایت می کند مانند چندین عملکرد BWR.

 

روش محاسبه کد parcs

کد های هسته ای به روش  مونت کارلو و   تحلیلی با استفاده از معادلات به حل مسائل می پردازند.  در کد های مونت کارلو زمان اجرای یک برنامه طولانی است اما در کد های تحلیلی بلافاصه بعد از ران برنامه؛ خروجی تولید می شود. 

کد پارکس نیز با این روش به ران برنامه می پردازد

روش اجرای برنامه با استفاده از کد parcs

برای اجرای برنامه باید برنامه وردی را درون فایل parcs.inp قرار دهیم.

سپس دوبار روی فایل اجرای parcs.exe کلیک کنیم. 

با این کار برنامه ران می شود و دو فایل خروجی به نام iaea3d.out و iaea3d.sum تولید می شود.

فایل اول خروجی برنامه می باشد و فایل دوم خلاصه خروجی را به همراه دارد.

تولید کننده کد parcs کیست؟

کمیسیون تنظیم هسته ای ایالات متحده (NRC) از کدهای رایانه ای برای مدل سازی و ارزیابی رفتار سوخت ، سینتیک راکتور ، شرایط حرارتی-هیدرولیکی ، پیشرفت حوادث هسته ای  ، دوز وابسته به زمان برای حوادث پایه در طراحی ، آمادگی اضطراری و پاسخ ، اثرات سلامتی و بیولوژیک ، حمل و نقل رادیونوکلئید استفاده می کند.  و عملکرد مواد در شرایط مختلف تصادف عملیاتی و فرض شده را بررسی می کند.

نتایج حاصل از استفاده از کدها از تصمیم گیری برای فعالیتهای آگاهانه از ریسک ، بررسی کدهای مربوط به مجوزها و عملکرد محاسبات حسابرسی و حل سایر موارد فنی پشتیبانی می کند.

توسعه کد به سمت بهبود واقع گرایی و قابلیت اطمینان نتایج کدها و آسانتر کردن استفاده از کدها هدایت می شود.

برای اطلاعات بیشتر ، دسته بندی کد های زیر را در این صفحه مشاهده کنید:
کدهای ارزیابی خطر احتمالی
کدهای رفتار سوخت
کدهای جنبشی راکتور
کدهای هیدرولیک حرارتی
کدهای تصادف شدید
کدهای رایانه ای محافظت از رادیولوژی
کدهای حمل و نقل رادیونوکلئید (برای خاتمه صدور مجوز / رد کردن)
کدهای عملکرد مواد

 

 

قیمت: 270,000 270,000 تومان اضافه به سبد