الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) آموزش + کد متلب

  • صفحه اول
  • الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) آموزش + کد متلب
image

الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) آموزش + کد متلب

الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) چیست؟

الگوریتم بهینه سازی ذرات یک الگوریتم فراابتکاری است که با الهام گرفتن از حرکت دسته جمعی پرندگان یا ماهی ها به دنبال غذا، به حل مسائل بهینه سازی می پردازد.

 در این الگوریتم هر جواب یک ذره نامیده می شود.

هر ذره برای رسیدن به بهترین شرایط دو حالت را می تواند دنبال کند.

1) پیروی از بهترین جواب

2) استفاده از سایر روش ها