رسم تالي در ويژوال اديتور

image

رسم تالي در ويژوال اديتور

در کد مونت کارلو mcnp، زمانی که میخواهیم خروجی را بدست آوریم، در برخی موارد لازم است که خروجی را بر حسب یک متغیر رسم کنیم. به عنوان می خواهیم طیف شار نوترون را در موقعیت مشخصی بدست آوریم. در این حالت نیاز است که بتوانیم ذرات رسیده به موقعیت خاص را بر حسب انرژی رسم کنیم. در این حالت باید نحوه رسم تالی ها را بدانیم. 

 فایل راهنمای نحوه رسم تالی در فایل پیوست به صورت کامل همراه با جزییات و تصاویر نشان داده شده است. برای مطالعه کامل، فایل را دانلود و مطالعه فرمایید.