کار با جدول ها در برنامه نویسی پایتون

  • صفحه اول
  • کار با جدول ها در برنامه نویسی پایتون
image

کار با جدول ها در برنامه نویسی پایتون

کار با جدول ها در برنامه نویسی پایتون

در این قسمت از آموزش های پایتون حباب ها ، شما یاد میگیرید که چطور اقدام به ساخت جدول در پایتون  با استفاده از Pretty Table بکنید.

1) نصب کتابخانه پیش نیاز

ابتدا شما باید کتابخانه مربوطه را برای ساخت جدول در پایتون با استفاده از کد زیر نصب کنید:

pip install prettytable

سپس کتابخانه به صورت اتوماتیک نصب خواهد شد.

2) اضافه کردن کتابخانه

با استفاده از کد زیر کتابخانه را به برنامه خود اضافه میکنیم:

from prettytable import PrettyTable
همچنین با استفاده از کد زیر تعداد ستون ها و اطلاعات مورد نیاز خود را به برنامه اضافه میکنیم:
t = PrettyTable(['Name','Family','Phone'])

سپس با قطعه کد زیر سطر ها و اطلاعات خود را به برنامه اضافه میکنیم:
t.add_row(['Bubbles','Learn','091000000'])
t.add_row(['Matin','Boronsi','091200000'])

و در نهایت با دستور زیر اطلاعات را چاپ می کنیم:

print(t)

3) سورس کد نهایی برنامه

from prettytable import PrettyTable

t = PrettyTable(['Name','Family','Phone'])

t.add_row(['Bubbles','Learn','091000000'])
t.add_row(['Matin','Boronsi','091200000'])

print(t)