کره dxtran در کد مونت کارلو MCNP چیست

  • خانه
  • کره dxtran در کد مونت کارلو MCNP چیست
image

کره dxtran در کد مونت کارلو MCNP چیست

روش ترابرد dxtran یک روش نمونه برداری اجباری است که در کد مونت کارلو MCNP  به منظور افزایش احتمال نمونه برداری در یک مکان ارائه و مورد استفاده قرار گرفته است.  در این مقاله این مبحث را به صورت کامل مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

نکته خیلی مهمی که باید در نظر گرفت این است که dxtran به خودی خود یک تالی نیست و میتواند با استفاده از تکنیک هایی که دارد  در محل تالی کاهش خطا انجام دهد. 

1) کره dxtran چیست؟

Dxtran[1] یک روش ترابرد قطعی است که به طور معمول برای افزایش نمونه برداری در یک منطقه کروی استفاده می شود. این کره در صورتی استفاده می شود که احتمال نمونه برداری در یک منطقه کم باشد.

2) نحوه کار کره dxtran چگونه است؟

روش dxtran از یک کره (کره dxtran)  استفاده می کند. نحوه کار کره dxtran به این صورت است که ذرات در مرکز کره را به دو قسمت تقسیم می کند.

1. ذره قبل از برخورد یا فرار بعدی به کره dxtran می رسد ( ذره dxtra)

2. ذره قبل از برخورد یا فرار بعدی به کره dxtran نمی رسد ( ذره nondxtran)

 

 

3) مشکل روش کروه dxtran

یک مشکل در روش dxtran این است که می تواند یک نوسان وزن زیادی بین برخورد ذرات قبل از کره و ذرات پس از عبور از کره به وجود آورد. مشکل این است که کره nondxtran در صورتی که در برخوردهای بعدی به کره dxtran برسد از بین می رود.

ذرات Nondxtran تمایل دارند که وزنهای بسیار بالاتری نسبت به حد مطلوب در داخل کره dxtran داشته باشند ، بنابراین از بین بردن ذرات nondxtran باعث می شود ذرات با وزن بالا به کره dxtran وارد نشوند.

 

 

 

4) روش حل مشکل کره dxtran

کارهای جدید نشان می دهد که کاهش این دشواری با گسترش مفهوم کره dxtran به مجموعه ای از کره های dxtran تو در تو امکان پذیر است. سپس هر کره dxtran فضای داخلی خود را در برابر ذراتی که وزن آنها خیلی بزرگ است محافظت می کند تا وزن ها با مکان های آنها متناسب تر باشد. محافظت در برابر وزن های بزرگ نه تنها باعث افزایش کارایی محاسبه می شود بلکه قابلیت اطمینان را نیز افزایش می دهد. اثربخشی این روش در MCNP در یک مشکل حمل و نقل هوایی 1 کیلومتری و در یک مشکل کانال بتنی نشان داده شد.

5) نحوه استفاده کره dxtran در MCNP

برای استفاده کره dxtran در کد MCNP باید به صورت نوشته شود.

DXT:  x1 y1 z1  ri1  ro1 x2 y2 z2 ri2  ro2 ...  dwc1  dwc2  dpwt

<pl>

معرف نوع ذره

xi yi zi

مختصات مرکز کره شماره i

rii

شعاع داخلی کره i

توجه: شعاع داخلی برای رسیدن به 80 درصد ذرات استفاده می شود. شعاع خارجی محل شروع ذرات است.

roi

شعاع خارجی کره i

dwc1

حد بالایی قطع[2] وزن در کره ( پیشفرض 0)

dwc2

حد پایینی قطع[3] وزن در کره ( پیشفرض 0)

dpwt

کمترین وزن فوتون. فقط برای حالت ذره نوترونی استفاده می شود. ( پیشفرض 0 است)

  

6) آموزش ویدئویی کاهش واریانس

  در صورتی که به دنبال آموزش روش های کاهش واریانس به صورت ویدئویی هستید با مراجعه به لینک زیر روش های کاهش واریانس و دیگر مباحث پیشرفته MCNP را به صورت ویدئویی فرا بگیرید.

https://partoyar.com/p/60

آموزش دوره پیشرفته MCNP به صورت فیلم[1] Deterministic TRANsport

[2] cutoff

[3] cutoff