مقالات آموزشی

دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی کینتیک و طراحی رآکتور

  درآکادمی پرتویار آموزشهای مربوط به درس کینتیک و طراحی رآکتور در اختیار شما کاربرت قرار داده شده است.که ذتوسط استاد فرهاد خراشه ضبط شده است.   معرفی دوره   مدرس فرهاد خراشه رشته شیمی