مقالات آموزشی

دانلود رایگان درس آموزش مبانی تفکر در علوم فیزیکی

در آکادمی پرتویار آموزشهای مربوط به درس مبانی تفکر در علوم فیزیک در اختیار شما کاربران قرار داده شده است.که توسط دکتر رضا منصوری ضبط شده است. معرفی دوره در این درس پیرامون مفهوم علم