مقالات آموزشی

تکنیک های رادیوتراپی برای درمان کل پوست

مقدمه درمان کل پوست با الکترون از اواسط قرن اخیر به منظور روبرو شدن با بیماری های بد خیم پوستی مانند تی سل لنفوما، میکوزیس فانگوئید، سزاری سندروم، کاپوسی سارکوما و التهاب های سرطان سینه

کاربرد اسپکت در پزشکی

مقدمه روشهاى تشخيص در پزشكى هسته اى مبتنى بر استفاده از ردياب هاى راديو اكتيو است كه جهت بررسى هاى جريان خون در مغز، عملكرد كبد، شش ها، قلب، كليه ها يا جهت بررسى رشد

انواع پرتو درمانی

  مقدمه      تابش‌دهی به سلول‌های سرطانی به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد. انتخاب روش پرتو درمانی، به نوع تومور، تحمل بافت‌های سالم اطراف محل آن، مسافتی كه پرتو باید در داخل بدن طی كند و

کاربرد اسپکت در پزشکی

.مقدمه روشهاى تشخيص در پزشكى هسته اى مبتنى بر استفاده از ردياب هاى راديو اكتيو است كه جهت بررسى هاى جريان خون در مغز، عملكرد كبد، شش ها، قلب، كليه ها يا جهت بررسى رشد

كاربرد روش مونت كارلو در حل معادلات ديفرانسيل

نگاه اجمالی فیزیک محاسباتی همان طوری ‌که از نامش بر می‌آید، شامل محاسباتی است که در فیزیک انجام می‌گیرد. می‌دانیم که روش حل عددی در تمام مسائل فیزیک به پاسخ منجر نمی‌شود. بعبارت دیگر ،