مقالات آموزشی

کتاب راه حل معادلات دیفرانسیل

راه حل معادلات دیفرانسیل  راه حل معادلات دیفرانسیل از کتب درسی مهندسی برق و از دورس بسیاری از رشته های دانشگاهی بخصوص فنی و مهندسی می باشد که توسط دکتر مسعود نیکوکار عضو هیئت علمی دانشگاه