مقالات آموزشی

دانلود رایگان ویدئو های آموزشی میدان های کوانتومی استاد مهدی گلشنی

در آکادمی پرتویار آموزشهای مربوط به درس میدان های کوانتومی در اختیار شما کاربران قرار داده شده است . فهرست مطالب معرفی دوره درباره استاد مهدی گلشنی لیست درسها و جلسات: معرفی دوره نظریه میدان‌های