مقالات آموزشی

دانلود آموزش نرم افزار spss ویژه تحقیقات دانشگاهی

در آکادمی پرتویار آموزشهای مربوط به درس spssدر اختیار شما کاربران قرار داده شده است . فهرست مطالب معرفی دوره  سر فصل های این دوره آموزشی : مراجع  معرفی دوره بخش مهمی از تحقیقات در

دانلود رایگان ویدئوهای آموزشی سرگرمی های فیزیک

 درآکادمی پرتویار آموزشهای مربوط به سرگرمی های فیزیک در اختیار شما کاربران قرار داده شده است. فهرست مطالب معرفی دوره: لیست درسها و جلسات: موتور الکتریکی مرکز ثقل ژنراتور الکتریکی موتور استرلینگ مفاهیم فیزیک در