مقالات آموزشی

دانلود کورس آموزش محاسبه DPA و GAS production با کد MCNP

درآکادمی پرتویار آموزشهای مربوط به درس DPAوGAS prodacumentبا کد MCNP در اختیار شما کاربران قرار داده شده است. فهرست مطالب معرفی دوره سرفصل دروس پیش نیاز معرفی دوره دانلود کورس آموزش محاسبه DPA و GAS

آموزش کار با نرم افزار فلوکا به صورت فیلم

کد FLUKA یک کد مونت کارلو با هدف کلی ترابرد هادرون‌ها، لپتون‌ها و فوتون‌ها از keV (به استثنای نوترون‌ها، که تا انرژی‌های حرارتی ردیابی می‌شوند) تا انرژی‌های پرتوهای کیهانی در هر ماده است. FLUKA دارای

استخراج سطح‌مقطع واکنش‌های نوترون

 جهت دستیابی به اهداف مختلفی گاه لازم است سطح‌ مقطع کل و یا سطح ‌مقطع هر یک از واکنش‌های نوترون با ماده بر حسب انرژی در دست باشد. یک روش سرراست در دسترسی به این اطلاعات استفاده

عنوان درس آموز استخراج سطح‌مقطع جابه‌جایی در اثر تابش نوترون

  هنگامی که مواد مختلف در معرض تابش، به‌ خصوص تابش نوترون‌های سریع و پرانرژی، قرار می‌گیرند دچار آسیب تابشی می‌شوند. علت این آسیب تعداد دفعاتی است که یک اتم در طی فرآیند تابش جابه‌جا می‌شود.

استخراج سطح‌مقطع تولید گاز در اثر تابش نوترون

 هر گاه مواد مختلف در معرض تابش، به‌ خصوص تابش نوترون‌های سریع و پرانرژی، قرار می‌گیرند دچار آسیب تابشی می‌شوند. یکی از پارامترهایی که به منظور تخمین و ارزیابی آسیب مکانیکی وارد شده  بر اساس

آسان‌ترین و سریع‌ترین راه تبدیل داده‌های سطری به ستونی

  گاهی اوقات لازم است اطلاعاتی که از ترتیب سطری برخوردارند به ستونی تغییر یابند. این اطلاعات می‌تواند منشأ مختلفی داشته باشد مثلا در شبیه‌سازی با کد هسته‌ای Mcnp اگر کاربر خروجی را از طریق مش‌بندی استخراج کند

محاسبه سطح مقطع واکنش در یک ترکیب

سطح مقطع در واقع به صورت احتمال وقوع یک واکنش در واحد سطح در نظر گرفته می‌شود. گاه برای یک ذره چندین نوع سطح مقطع تعریف می‌شود. مثلا در مسائل هسته‌ای برای ذره نوترون احتمال

کاهش واریانس با استفاده از تکنیک فضای فاز

 در مسائلی که ترابرد ذرات به روش مونت‌کارلو انجام می‌شود گاه ممکن است خطای محاسبات بسیار بالا باشد و یا حتی به برخی قسمت‌های هندسه هیچ ذره‌ای وارد نشود. در اینگونه موارد می‌بایست یا زمان

کاهش زمان اجرای برنامه از طریق تکنیک تقارن

معرفی دوره  کاهش زمان اجرای برنامه از طریق تکنیک تقارن  فهرست مطالب معرفی دوره  1-1) بخش اول: مقدمه 1-2) بخش دوم: بیان مساله 1-3) بخش سوم:  روش کار/ محاسبه 1-4) بخش چهارم: پیوست ها پیش نیاز    در

1 2