مقالات آموزشی

دانلود فیلم آموزش ویمز-سایتشن

 در این پکیج آموزشش ویمز - سایتشن بیش از 4 ساعت فیلم آموزش ویمز و سایتشن فراهم شده است. در این پکیج علاوه بر آموزش کد های مختلف، دو نمونه مثال و کد ارائه شده

دانلود فیلم آموزش دوره مقدماتی ریلپ

در این کورس آموزشی، نرم افزار تحلیل ترموهیدرولیکی راکتور در سطح مقدماتی در 4 جلسه آموزش داده شده است. این آموزش برای دانشجویان گرایش راکتور رشته مهندسی هسته ای  مفید است. فهرست مطالب معرفی Relap