مقالات آموزشی

مقادیر ویژه و بردار ویژه برنامه نویسی با متلب

  مقادیر ویژه و بردار ویژه برنامه نویسی با متلب زبان متن:متلب فرض کنید A یک ماتریس مربعی باشد, برای محاسبه مقادیر ویژه (eigenvalue) و بردارهای ویژه (eigenvector) ماتریس A می توانید از دستور eig

دانلود برنامه متلب انتگرالگیری

برنامه متلب برای گرفتن انتگرال یک بعدی و دو بعدی 

دانلود برنامه متلب حل عددی معادله دیفرانسیل به روش المان محدود

دانلود برنامه متلب حل عددی معادله دیفرانسیل به روش المان محدود معادلات دیفرانسیل معمولی (ODE) به آن دسته از معادلات دیفرانسیل گفته میشود که توابع مجهول در آنها بر حسب تنها یک متغیر مستقل باشد.

دانلود برنامه حل معادلات دیفرانسیل انتقال گرما به روش monte carlo در مطلب

در این برنامه مطلب نحوه حل معادله انتقال گرما یک بعدی در مطلب به روش مونت کارلو توضیح داده شده است و برنامه برای دانلود قرار داده شده است. Table of Contents تئوری حل معادلات

1 2