دانلود برنامه متلب حل عددی معادله دیفرانسیل به روش المان محدود

  • صفحه اول
  • دانلود برنامه متلب حل عددی معادله دیفرانسیل به روش المان محدود
image

دانلود برنامه متلب حل عددی معادله دیفرانسیل به روش المان محدود

دانلود برنامه متلب حل عددی معادله دیفرانسیل به روش المان محدود

معادلات دیفرانسیل معمولی (ODE) به آن دسته از معادلات دیفرانسیل گفته میشود که توابع مجهول در آنها بر حسب تنها یک متغیر مستقل باشد. معادلهای که بیشتر از یک متغیر مستقل داشته باشد را معادله دیفرانسیل نسبی یا معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی (PDE) مینامند.

دستور dsolve برای حل معادله دیفرانسیلی در متلب , به کار می رود. اگر y تابعی از متغیر x باشد و معادله دیفرانسیلی شامل مشتق مرتبه اول و یا مرتبه های بالاتر از y باشد, می توان از دستور dsolve جهت حل معادلات دیفرانسیلی استفاده نمود. در این دستور از حرف کلیدی D به عنوان نماد مشتق استفاده می شود.

قیمت: 100,000 100,000 تومان اضافه به سبد