معرفی فریم ورک مونت کارلو گیت

  • خانه
  • معرفی فریم ورک مونت کارلو گیت
image

معرفی فریم ورک مونت کارلو گیت

این پاراگراف یک دید کلی از گام های اصلی که می بایست برای یک شبیه سازی گیت انجام شود در کاربرد های تصویر برداری (PET, SPECT and CT) را نشان می دهد. توضیحات به صورت مثال های ساده ارائه شده است. کاربر با خواندن این بخش به بررسی مراحل مختلف و در گام های مختلف مواجهه خواهد شد. جزییات بیشتری از هر گام در بخش های بعدی آورده شده است.

استفاده گیت نیاز به برنامه نویسی  به زبان C++ ندارد. کاربر برای اجرا برنامه گیت فقط  به دستورات ترمینال نیاز دارد.  هدف بخش اول این است که توصیف کوتاهی از ظاهر برنامه ها بدهد و درک پایه ای از اصول پایه گیت با استفاده از اجرا به روش های مختلف ارائه کند.

ساختار کلی شبیه سازی برای کاربرد های تصویر برداری

در هر شبیه سازی کاربر باید

1) هندسه اسکنر را طراحی کند.

2) هندسه فانتوم را طراحی کند.

3) فرایند های فیزیکی را راه اندازی کند.

4) شبیه سازی را اجرا کند.

5) آشکار ساز ها را شبیه سازی کند.

6)چشمه ها را تعریف کند.

7) فرمت داده های خروجی را بررسی کند.

8) فرایند بدست آوردن داده ها را شروع کند.

مراحل 1 تا 4 مرتبط با راه اندازی شبیه سازی است. در ادامه شروع کار، هندسه نمی تواند تغییر کند. پاراگراف ادامه مراحل مختلف را توضیح می دهد.

لیست مطالب را از این جا مشاهده کنید

 

ساختار کلی شبیه سازی برای کاربرد های رادیوتراپی و دزیمتری

1) هندسه پرتو را طراحی کند.

2) هندسه فانتوم را طراحی کند.

3) خروجی را مشخص کنید( مفهوم actor برای نقشه دز و ... ).

4) فرآیند های فیزیکی را شبیه سازی کنید.

5) شبیه سازی را اجرا کند.

6)چشمه ها را تعریف کند.

7) شبیه سازی را با استفاده از داده های زیر شبیه سازی کنید.

/gate/application/setTotalNumberOfPrimaries [particle_number]

/gate/application/start
 

لیست مطالب را از این جا مشاهده کنید