انتشار: دوشنبه, 27 شهریور 96
بازدید: 2287
تعداد نظرات:0
لینک کوتاه:
  دسته بندی:     تولکیت جینت4   

مقدمه ی بر کد Geant4

تعریف مواد و شکل مسائل

استفاده از کلاس )G4Parametrisation

تولید ذرات اولیه

تعریف  فیزیک مساله

نحوه خروجی گرفتن

تمرین و حل مسئله

 


  هشتگ ها:    

رویدادهای امروز

دسته بندی

English