انتشار: شنبه, 20 بهمن 97
قیمت: 0 0 تومان
بازدید: 2141
تعداد نظرات:0
تعداد خرید: 0
لینک کوتاه:
  دسته بندی:     مفاهیم هسته ای   
پیوست ها: 1
[ # ]

کد های هسته ای به کد هایی گفته می شود که به مطالعه پارامترهای حول دانش هسته ای می پردازد. آموزش کد های هسته ای به صورت جامع در این مطلب آورده می شود.


  هشتگ ها:     #mcnpx    #کد های هسته ای    #fluka    #آموزش جینت4   

رویدادهای امروز

دسته بندی

English